Chiến dịch bán
Giới hạn thời gian
  • Chi phí sản xuất thấp
  • Chi phí sản xuất giảm theo số lượng sản phẩm bán
  • Customize kiểu dáng theo yêu cầu
  • Tạo cảm giác Phiên bản giới hạn (Limited Edition)
Chiến dịch bán
In ngay khi có nhu cầu
  • In sản phẩm ngay khi có đơn hàng
  • Khách nhận hàng sau 3-5 ngày kể từ khi đặt
  • Bán sản phẩm liên tục, thu nhập dài hạn
Tự in cho bản thân
Áo cá nhân - Đồng phục
  • Giá cạnh tranh so với thị trường
  • Khách nhận hàng sau 3-5 ngày kể từ khi đặt
  • Bán sản phẩm liên tục, thu nhập dài hạn